PostHeaderIcon Dokumenty do pobrania

Dokumenty do przyjęcia do ŚDS

        Zaświadczenie lekarza internisy (lekarz rodzinny)
         • plik DOC (kliknij, aby zapisać)

        Zaświadczenie lekarza psychiatry
         • plik DOC (kliknij, aby zapisać)Inne dokumenty przydatne dla osób niepełnosprawnych

        Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
         • plik PDF (kliknij, aby zapisać)

        Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
         • plik PDF (kliknij, aby zapisać)

        Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
         • plik PDF (kliknij, aby zapisać)

        Ocena psychologiczna
         • plik DOC (kliknij, aby zapisać)Dokumenty organizacyjne i akty prawne

        Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
         • plik PDF (kliknij, aby zapisać)

        Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.
         • plik PDF (kliknij, aby zapisać)

        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
         • plik PDF (kliknij, aby zapisać)

        Procedura rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego PŚDS „Promyk”
         • plik PDF (kliknij, aby zapisać)

        Procedura rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko terapeuty/instruktora terapii zajęciowej PŚDS „Promyk”
         • plik PDF (kliknij, aby zapisać)
Uwaga!
Do otworzenia pliku DOC potrzebny jest program Microsoft Word (płatny) lub inny odpowiednik (np. darmowy OpenOffice). Program OpenOffice można bezpłatnie pobrać z z tej strony.
Do otworzenia pliku PDF potrzebny jest darmowy program Adobe Reader. Program ten można bezpłatnie pobrać z z tej strony.
Jeśli opcja zapisywania plików powyżej nie działa, nalezy kliknąć na link prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Zapisz link jako" lub "Zapisz element docelowy jako".