PostHeaderIcon Instytucje współpracująceWydział Polityki Społecznej
www.malopolska.uw.gov.pl
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
www.nowotarski.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
www.pcpr.nowotarski.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego
www.pszs.eu

Oddział Psychiatrii
www.pszs.eu
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
www.nowotarski.pl/bip
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Rabce-Zdroju
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej V.I.T.R.I.O.L.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu
www.pzon.nowotarski.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
www.pup.nowytarg.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce–Zdroju
www.wrotamalopolski.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu
www.ops.nowytarg.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludźmierzu
www.ugnowytarg.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej
www.bip.rabawyzna.pl
Urząd Miasta Rabka-Zdrój
www.rabka.pl
Urząd Miasta Nowy Targ
www.nowytarg.pl
Uzdrowisko Rabka S.A.
www.uzdrowisko-rabka.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju
www.mok.rabka.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
www.mok.nowytarg.pl
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków
Środowiskowych Domów Samopomocy

www.ospissds.c0.pl
Środowiskowe Domy Samopomocy
z terenu Małopolski

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło terenowe w Rabce-Zdroju
Koło terenowe w Nowy Targu
Koło terenowe w Zakopanem
www.psouu.org.pl