PostHeaderIcon Jak zostać naszym Uczestnikiem?

  Wystarczy tylko do nas przyjść! Może to być osoba zainteresowana uczestnictwem w zajęciach lub ktoś z rodziny.

  Bliższe informacje o warunkach przyjęcia można uzyskać osobiście w naszym Domu lub telefonicznie czy mailowo. Zawsze chętnie odpowiemy na każde pytanie.

  Wszelkie niezbędne formalności związane z przyjęciem do naszego ośrodka wsparcia pomoże załatwić nasz pracownik socjalny.

  Dokumenty niezbędne do uzyskania formalnej decyzji administracyjnej:
- rodzinny wywiad środowiskowy
- zaświadczenie lekarza psychiatry
- zaświadczenielekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS
- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada


Druki zaświadczeń można znaleźć w zakładce "Do Pobrania".