PostHeaderIcon Pracownia kulinarna

Głównym celem zajęć jest nabywanie, podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności wykonywania czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak: wybór i zakup produktów spożywczych, przygotowywanie prostych posiłków, gotowanie – czynności umożliwiających zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych.
Zajęcia prowadzone są głównie w kuchni wyposażonej w niezbędny sprzęt AGD.

W pracowni kulinarnej uczestnicy:
   poznają zasady higieny osobistej
   wyrabiają nawyk zakładania odzieży ochronnej
   uczą się utrzymywania w czystości jadalni i pracowni oraz naczyń i urządzeń AGD
   organizują zakupy, planują wydatki, przygotowują menu
   nabywają umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych
   poznają zasady racjonalnego odżywiania się
   uczą się wstępnej obróbki produktów tj. mycie i obieranie warzyw, owoców
   poznają sposoby parzenia kawy, herbaty, sporządzania potraw i prostych dań
   uczą się przygotowania posiłków na specjalne okazje np. z okazji urodzin, świąt co zazwyczaj poprzedzone jest poznawaniem tradycji kultywowanych obrzędów
   uczą się estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji potraw oraz zasad zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku
   nabywają i utrwalają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD
   zapoznają się z zasadami prawidłowego przechowywania żywności
   rozwijają umiejętność wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy.

Samodzielnie wykonywane posiłki, wspólna konsumpcja pozytywnie wpływają na samopoczucie uczestników – są źródłem satysfakcji, podnoszą poczucie własnej wartości, wzmacniają wiarę we własne możliwości. Ponadto uczą odpowiedzialności i zaradności życiowej oraz współdziałania w grupie.


pozostałe pracownie w "Radości życia"