PostHeaderIcon Pracownia rehabilitacji


W pracowni rehabilitacji odbywają się zajęcia z zakresu fizjoterapii. Są to typowe zajęcia usprawniające ruchowo mające na celu podniesienie ogólnej sprawności uczestnika, rozwijanie jego zdolności motorycznych, manualnych oraz koordynacji ruchowej .
Zajęcia prowadzone są indywidualne, według opracowanego przez fizjoterapeutę programu rehabilitacyjnego, uwzględniającego zalecenia lekarskich.
Wszystkie ćwiczenia i zabiegi mają na celu usprawnienie oraz korygowanie zaburzeń wynikających z niepełnosprawności i prowadzone są pod nadzorem rehabilitanta.


W pracowni uczestnicy mają do dyspozycji: drabinki gimnastyczne, materace, rower stacjonarny orbitrek, rotor do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych, aparat do masażu ciała i inny drobny sprzęt rehabilitacyjny np. piłki, skakanki, drążki itp.
W ramach rehabilitacji ruchowej wykonywane są różnorodne ćwiczenia: korekcyjne, bierne, oddechowe, ogólno usprawniające, na przyrządach a także masaż klasyczny.
Dodatkowymi formami rehabilitacji zajęcia rekreacyjno-sportowe: spacery, marsze w terenie, gry i zabawy sprawnościowe oraz udział w zawodach sportowych.

Pracownią opiekuje się i zajęcia prowadzi Halina Sobieraj.


pozostałe pracownie w "Radości życia"