Dokumenty do pobrania

Dokumenty do przyjęcia do ŚDS

  Zaświadczenie lekarza internisy (lekarz rodzinny)
plik DOC (kliknij, aby zapisać)

  Zaświadczenie lekarza psychiatry
plik DOC (kliknij, aby zapisać)

 

Inne dokumenty przydatne dla osób niepełnosprawnych

  Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
plik PDF (kliknij, aby zapisać)

  Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
plik PDF (kliknij, aby zapisać)

  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
plik PDF (kliknij, aby zapisać)

  Ocena psychologiczna
plik DOC (kliknij, aby zapisać)

 

Dokumenty organizacyjne i akty prawne

  Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
plik PDF (kliknij, aby zapisać)

  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.
plik PDF (kliknij, aby zapisać)

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy
plik PDF (kliknij, aby zapisać)

  Procedura rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego PŚDS „Promyk”
plik PDF (kliknij, aby zapisać)

  Procedura rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko terapeuty/instruktora terapii zajęciowej PŚDS „Promyk”
plik PDF (kliknij, aby zapisać)

 

Uwaga!
Do otworzenia pliku DOC potrzebny jest program Microsoft Word (płatny) lub inny odpowiednik (np. darmowy OpenOffice). Program OpenOffice można bezpłatnie pobrać z z tej strony.
Do otworzenia pliku PDF potrzebny jest darmowy program Adobe Reader. Program ten można bezpłatnie pobrać z z tej strony.
Jeśli opcja zapisywania plików powyżej nie działa, nalezy kliknąć na link prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Zapisz link jako” lub „Zapisz element docelowy jako”.