Promyk – Pracownia rękodzieła

Pracownia rękodzieła ŚDS Promyk Nowy Targ

Pracownia rękodzieła podejmuje różnorodne metody i formy pracy zgodne z indywidualnym programem wspierająco-aktywizującym dla każdego uczestnika. W trakcie zajęć w tej pracowni uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu szycia ręcznego, nauki podstawowych ściegów hafciarskich i na drutach. Utrwalane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownia ta jest wyposażona w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce konieczne do wykonywania prac rękodzielniczych.

Celem ogólnym pracowni jest maksymalne przygotowanie uczestnika do samodzielnego życia, w którym będzie mógł pełnić role zgodnie ze swoimi możliwościami. W pracowni dąży się również do rozwijania umiejętności w zakresie technik rękodzielniczych.

Pracownia rękodzieła ŚDS Promyk Nowy TargZajęcia kształtują sprawność manualną, a także wyrabiają poczucie estetyki, wiary we własne siły, pozwalają na odreagowanie emocji i napięć. Uczestnicy poprzez pracę ćwiczą koordynację oka i ręki, spostrzegawczość i uwagę. Odpowiednio dobrana praca wpływa na uczestnika uspokajająca, mobilizująco. Podopieczni nabywają umiejętności niezbędne do podjęcia i utrzymania zatrudnienia tj. wytrwałość, punktualność, przygotowanie stanowiska i organizacja pracy, kończenie rozpoczętych czynności.

Powyższe cele są realizowane poprzez:
– przygotowywanie stanowiska pracy, materiałów i narzędzi,
– poznanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
– opanowanie podstawowych operacji technologicznych (zaginanie, cięcie, krojenie, klejenie, dzierganie, haftowanie i tkanie) oraz umiejętności praktyczno- technicznych ( szydełkowanie, dzierganie na drutach, które są doskonałym ćwiczeniem rąk, a dodatkowym ich walorem jest uzyskanie wymiernego końcowego efektu).
– wykonywanie obrazów haftowanych oraz przedmiotów użytkowych,
– tworzenie upominków i kart okolicznościowych w technice dziergania (na drutach, szydełkiem i igłą gobelinową),
– projektowanie i wykonywanie ozdób świątecznych (stroiki z różnych materiałów, elementy zdobnicze z bibuły i sznurka),
– wykonywanie aplikacji ( wzory naszywane na tło, do ozdabiania poduszek, makatek i obrusów)
– planowanie i rozmieszczanie rysunku na płótnie, dobieranie odpowiednich kolorów nici,
– pozyskiwanie i suszenie darów natury (ziół, roślin, owoców, grzybów, traw, kwiatów, szyszek).
– kształtowanie poczucia estetyki poprzez wykonywanie różnych prac (bukietów, obrazów, form przestrzennych wykonanych z darów natury)

Pracownią opiekuje się i zajęcia prowadzi Magdalena Sięka-Kędzierska.