Instytucje współpracujące


Wydział Polityki Społecznej
www.malopolska.uw.gov.pl

 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
www.nowotarski.pl

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
www.pcpr.nowotarski.pl

 

 


Poradnia Zdrowia Psychicznego
www.pszs.eu

Oddział Psychiatrii
www.pszs.eu

 


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
www.nowotarski.pl/bip

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Rabce-Zdroju
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej V.I.T.R.I.O.L.

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu
www.pzon.nowotarski.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
www.pup.nowytarg.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce–Zdroju
www.wrotamalopolski.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu
www.ops.nowytarg.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludźmierzu
www.ugnowytarg.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej
www.bip.rabawyzna.pl

 


Urząd Miasta Rabka-Zdrój
www.rabka.pl

 


Urząd Miasta Nowy Targ
www.nowytarg.pl

 


Uzdrowisko Rabka S.A.
www.uzdrowisko-rabka.pl

 

Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju
www.mok.rabka.pl

 

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
www.mok.nowytarg.pl

 


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków
Środowiskowych Domów Samopomocy

www.ospissds.c0.pl

 

Środowiskowe Domy Samopomocy
z terenu Małopolski

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło terenowe w Rabce-Zdroju
Koło terenowe w Nowy Targu
Koło terenowe w Zakopanem
www.psouu.org.pl