Jak zostać naszym Uczestnikiem?

  Wystarczy tylko do nas przyjść! Może to być osoba zainteresowana uczestnictwem w zajęciach lub ktoś z rodziny.

  Bliższe informacje o warunkach przyjęcia można uzyskać osobiście w naszym Domu lub telefonicznie czy mailowo. Zawsze chętnie odpowiemy na każde pytanie. 

  Wszelkie niezbędne formalności związane z przyjęciem do naszego ośrodka wsparcia pomoże załatwić nasz pracownik socjalny.

 Dokumenty niezbędne do uzyskania formalnej decyzji administracyjnej:

– rodzinny wywiad środowiskowy

– zaświadczenie lekarza psychiatry

– zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS

– orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada

 

Druki zaświadczeń można znaleźć w zakładce „Do Pobrania”.