Radość życia – Pracownia ceramiczna

Promyk - Pracownia ceramiczna

 

 

Prowadzenie zajęć ceramicznych z Uczestnikami w pracowni ceramicznej wykorzystuje się gliny o zróżnicowanej ziarnistości oraz szkliwa  i masy lejne, czego efektem są różnorodne formy ozdobne i użytkowe. Zajęcia mają na celu rozwijanie koordynacji zmysłowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej, koncentracji uwagi, poczucia kształtów i piękna, pobudzają receptory dotyku, przez co usprawniają manualnie, dają możliwości ekspresji  twórczej.

 

Pracownią opiekuje się i zajęcia prowadzi Halina Sobieraj.