Promyk – Pracownia rehabilitacji

SDS Promyk - Pracownia rehabilitacji

 

Celem zajęć jest podnoszenie ogólnej sprawności oraz rozwijanie zdolności motorycznych i koordynacji ruchowej. Sala ta wyposażona jest w niezbędny sprzęt do rehabilitacji oraz podnoszenia sprawności i kondycji fizycznej. Pod okiem wykwalifikowanej fizjoterapeutki prowadzona jest rehabilitacja dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. Ćwiczenia odbywają się w formie zajęć grupowych (ćwiczenia na stanowiskach w siłowni) oraz gimnastyka indywidualna (masaże).

Zadaniem rehabilitacji jest usprawnianie naszych podopiecznych i przygotowanie ich do pracy w pozostałych pracowniach. Zajęcia w tej pracowni obejmują ćwiczenia ogólno-usprawniające oraz indywidualne ćwiczenia. W ramach wykonywanych ćwiczeń uczestnicy mają do dyspozycji: drabinki gimnastyczne, materace, rower stacjonarny orbit rek, rotor do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych, atlas – zestaw do ćwiczeń, aparat do masażu ciała i inny drobny sprzęt rehabilitacyjny np. piłki itp.

 

SDS Promyk - Pracownia rehabilitacji

 

Uczestnicy biorą również udział w zajęciach organizowanych w sali rehabilitacyjnej, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. W pracowni wykonywane są różnorodne ćwiczenia fizyczne, gimnastyka, zajęcia usprawniające. Udział w zajęciach pozwala dbać uczestnikom o swoją kondycję fizyczną, jak również uczy prozdrowotnego trybu życia.
Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Udział w zajęciach terapeutycznych jest dobrowolny. Poziom i tematyka zajęć dostosowana jest do stanu zdrowia i możliwości osób w nich biorących udział.
Prowadzone są również zajęcia rekreacyjno-sportowe poza ośrodkiem, m. in. gra w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, gry i zabawy sprawnościowe. Uczestnicy biorą również udział w zajęciach na basenie.

 

Pracownią opiekuje się i zajęcia prowadzi Joanna Szlachta.