Radość życia – Pracownia komputerowa

ŚDS Radość życia - Pracownia komputerowa

 

Program pracowni informatycznej służy nabywaniu umiejętności stosowania technik multimedialnych i umożliwieniu dostępu do informacji. Obsługa komputera oraz umiejętności jego zastosowania zwiększają możliwość pełnego funkcjonowania w społeczeństwie, porozumiewaniu się na odległość i aktywizację zawodową. Zastosowanie multimediów sprzyja rozwojowi funkcji poznawczych, stymuluje do pisania, czytania, śpiewania oraz poszukiwania ciekawych informacji.

Zajęcia w pracowni prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych do ograniczeń związanych ze stopniem upośledzenia umysłowego, fizycznego lub z jednostką choroby psychicznej. W zależności od stopnia niepełnosprawności, zaawansowania, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania, zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób.

ŚDS Radość życia - Pracownia komputerowaPracownia wyposażona jest w cztery komputery oraz łącze internetowe; w wolnym czasie dostępna jest od poniedziałku do piątku, natomiast zajęcia z terapeutą prowadzone są dwa razy w tygodniu w jednym lub dwóch blokach zajęciowych w zależności od potrzeb.

W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne w celu podtrzymywania i rozwijania umiejętności szkolnych, logicznego myślenia, ćwiczenia umiejętności manualnych, koncentracji, pamięci oraz wyobraźni. Uczestnicy poznają także wirtualny świat Internetu, korzystają z różnego rodzaju encyklopedii czy kursów.

 

Pracownią opiekuje się Alicja Konieczna.