Radość życia – Pracownia rehabilitacji

śds Radość życia - Pracownia rehabilitacjiW pracowni rehabilitacji odbywają się zajęcia z zakresu fizjoterapii. Są to typowe zajęcia usprawniające ruchowo mające na celu podniesienie ogólnej sprawności uczestnika, rozwijanie jego zdolności motorycznych, manualnych oraz koordynacji ruchowej.

Zajęcia prowadzone są indywidualne, według opracowanego przez fizjoterapeutę programu rehabilitacyjnego, uwzględniającego zalecenia lekarskich. Wszystkie ćwiczenia i zabiegi mają na celu usprawnienie oraz korygowanie zaburzeń wynikających z niepełnosprawności i prowadzone są pod nadzorem rehabilitanta.

śds Radość życia - Pracownia rehabilitacjiW pracowni uczestnicy mają do dyspozycji: drabinki gimnastyczne, materace, rower stacjonarny orbitrek, rotor do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych, aparat do masażu ciała i inny drobny sprzęt rehabilitacyjny np. piłki, skakanki, drążki itp.

W ramach rehabilitacji ruchowej wykonywane są różnorodne ćwiczenia: korekcyjne, bierne, oddechowe, ogólno usprawniające, na przyrządach a także masaż klasyczny.
Dodatkowymi formami rehabilitacji zajęcia rekreacyjno-sportowe: spacery, marsze w terenie, gry i zabawy sprawnościowe oraz udział w zawodach sportowych.

 

Pracownią opiekuje się i zajęcia prowadzi Halina Sobieraj.