Radość życia – Pracownia zajęć poznawczo komunikacyjnych

Celem zajęć poznawczo komunikacyjnych jest szeroko rozumiany trening umysłowy, który wspomaga rozwój zdolności poznawczych. Do owych zdolności poznawczych zalicza się: postrzeganie świata przy pomocy zmysłów, pamięć, uwagę i myślenie. Gry, zadania i ćwiczenia, które są wykonywane podczas zajęć, służą do wzmacniania i podtrzymywania ww zdolności. Mają one na celu wzbogacanie słownictwa, poszerzanie podstawowych wiadomości o świecie, naukę komunikacji werbalnej i alternatywnej.

Podczas zajęć poznawczo komunikacyjnych uczestnicy nabywają wiedzy, zdolności i umiejętności w zakresie:

  • przyswajania podstawowego słownictwa związanego ze środowiskiem, w którym przebywają, ubiorem, pogodą, porami roku, produktów spożywczych, przedmiotami codziennego użytku
  • nabywaniu umiejętności nazywania i rozróżniania kolorów, kształtów, rozróżnianiu wielkości, odtwarzaniu, szeregowaniu i porządkowaniu elementów, porządkowaniu sekwencji zdarzeń, dostrzeganiu różnic
  • nauki i podtrzymywaniu umiejętności szkolnych (znajomość liter, cyfr, nauka czytania, pisania, ćwiczenia ortograficzne)
  • ćwiczenia zdolności logicznego myślenia, spostrzegawczości, koncentracji, pamięci, pamięci wzrokowej, umiejscawiania zdarzeń w czasie
  • nabywaniu umiejętności rozróżniania i nazywania emocji u siebie i u innych
  • ćwiczenia komunikacji alternatywnej (MÓWik)
  • ćwiczenia motoryki małej, koordynacji oko-ręka

Tematyka i stopień trudności zajęć i ćwiczeń dostosowane są do zdolności, możliwości, ograniczeń oraz stopnia niepełnosprawności i upośledzenia uczestników. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu w jednym lub dwóch blokach tematycznych w zależności od potrzeb.

Pomocą wykorzystywaną podczas zajęć jest również MÓWik, który jest jedynym w pełni polskim programem przeznaczonym dla osób, które z różnych powodów nie mogą mówić. Jest przeznaczony na smartfony i tablety z ekranami dotykowymi i systemem Android. MÓWik przeznaczony jest dla osób, które z różnych powodów nie mogą mówić, lub mówią na tyle niewyraźnie, że są słabo, bądź wcale nie rozumiane przez rozmówców. Problem ten dotyczy zwłaszcza osób dorosłych z afazją – po wylewach, wypadkach, guzach mózgu, dzieci i młodzieży z autyzmem, mózgowym porażeniem, zespołem Downa oraz innymi schorzeniami i niepełnosprawnościami utrudniającymi sprawne porozumiewania się z otoczeniem. Zasada działania MÓWika jest bardzo prosta: użytkownik wskazuje symbole oznaczające to, co chce powiedzieć, a następnie urządzenie wypowiada głośno wskazane słowa.

 

Zajęcia prowadzi Alicja Konieczna.