Pracownicy ŚDS „Radość życia”

DYREKTOR

Agata Bryniarska

 

Beata Derek – starszy terapeuta

Natalia Dziechciowska – psycholog

Iwona Handzel – starszy specjalista pracy socjalnej

Alicja Konieczna – pedagog

Dawid Mika – terapeuta

Marek Piekarski – starszy konserwator

Mirosława Ponicka – neurologopeda

Monika Rzonca – starszy terapeuta

I. Barbara Sarnowicz – starszy specjalista pracy z rodziną

Halina Sobieraj – starszy terapeuta

Róża Zięba – fizjoterapeuta