Radość życia – Gabinet terapii neurologopedycznej

Istotą terapii jest prowadzenie szeroko rozumianego wychowania językowego w myśl pojęcia, że mowa determinuje rozwój psychiczny człowieka jak również stanowi regulator jego interakcji społecznych. Terapia neurologopedyczna obejmuje procesy myślowe powiązane ze zdolnością rozumowania i reakcją mowy.

Podstawowe cele terapii to:
– usprawnienie procesu komunikacji uczestnika w stopniu umożliwiającym mu radzenie sobie w życiu,
– korygowanie zaburzeń mowy i przywracanie zdolności mówienia,
– kształtowanie umiejętności rozumienia i budowania prostej wypowiedzi,
– rozwijanie zasobu słownictwa,
– pomoc w kształtowaniu aktywnej postawy wobec wyzwań,
– wdrażania do budowania relacji z innymi.

W treściach terapeutycznych uwzględnia się całościowe spojrzenie na uczestnika i obejmuje się zaburzone z mową funkcje, w szczególności – postrzeganie, różnicowanie i kojarzenie wzorów słuchowych, wzrokowych i kinestetycznych. Terapia odbywa się z wykorzystaniem mechanizmów neurodynamiki i kompensacji mózgu. Zajęcia zawierają niezbędne w rehabilitacji mowy, ćwiczenia oddechowe, emisyjne, usprawniające motorykę artykulacyjną, ćwiczenia w rozumieniu i mówieniu. Na zajęciach stosuje się różnorodne i ciekawe formy pracy zawierające ładunek mobilizujący ale jednocześnie odprężający. Środki wykorzystywane podczas zajęć uwzględniają treści opracowywane z uczestnikami, a także możliwości placówki. Często wykorzystywane są przedmioty do ćwiczeń oddechowych i masażu, ilustracje, puzzle, gry edukacyjne, loteryjki, karty- ksero, schematy głosek, labiogramy, oraz edukacyjne gry komputerowe i nagrania muzyczne.

Zaproponowane zestawy ćwiczeń są urozmaicone, aktywizujące by dawać radość i stwarzać wizję sukcesu. Usprawnienie logopedyczne, odbywa się indywidualnie w toku podejmowanych czynności by stwarzać jak najlepsze możliwości doskonalenia i kształtowania mowy. Automatyzacja nawyków artykulacyjnych, nawyku poznawczego jako procesu tworzenia jednostek języka odbywa się przez dużą ilość powtórzeń. Terapia dostosowana jest do potrzeb i możliwości zakwalifikowanego uczestnika.

Proces rewalidacji logopedycznej dostosowany jest do naturalnej sekwencji w jakiej rozwinęły się sprawności umysłowe i psychomotoryczne. Ma na celu oddziaływać na psychikę uczestników i umożliwić im prawidłowe funkcjonowanie społeczne i budowanie motywacji do porozumiewania się.

 

Zajęcia prowadzi Mirosława Ponicka.