Promyk – Pracownia plastyczna

ŚDS Promyk - Pracownia plastycznaZajęcia prowadzone w pracowni plastycznej są jedną z tych form terapii, w trakcie której uczestnicy mogą odkrywać i rozwijać swoje zdolności plastyczne i manualne. Pracownia wyposażona jest w materiały i pomoce niezbędne do wykonywania zamierzonych prac. Zajęcia odbywają się w grupach kilkuosobowych oraz indywidualnie. Podejmowane są różnorodne formy i metody pracy z uczestnikami, zgodne z ich indywidualnym programem rehabilitacji. Zastosowanie ich pozwala usprawniać funkcje manualne, poprawiać koordynację wzrokowo-ruchową, wzmagać koncentrację, relaksować i uwrażliwiać na sztukę.

W trakcie zajęć, każdy z uczestników ma decydujący wpływ na przebieg, tempo pracy i kolejność wykonywanych czynności. Malowanie, rysowanie, czy każda inna forma plastycznej wypowiedzi może również służyć uwolnieniu emocji (także negatywnych), pomóc w wyrażeniu własnej odmienności bez obaw przed byciem nieakceptowanym oraz zaakceptować odmienność innych. Jest to szczególnie ważne w pracy z osobami, które niejednokrotnie mają trudności w opisywaniu słowami swoich przeżyć, mają trudności w nawiązywaniu kontaktów z innym osobami.

ŚDS Promyk - Pracownia plastyczna

 

Uczestnicy zajęć poznają następujące formy plastyczne:
• Rysunek ołówkiem, ołówkami kolorowymi, węglem, pastelami suchymi i olejnymi, tuszem.
• Malarstwo farbami akrylowymi, plakatowymi, farbami akwarelowymi i temperami (na kartonie, szkle i desce)
• Papieroplastyka – kartki okolicznościowe, mozaika papierowa, frotaż

Różnorodność form plastycznych ma zachęcić do samodzielnej i twórczej aktywności przy wykorzystaniu zdolności oraz potencjalnych możliwości uczestników

Pracownią opiekuje się i zajęcia prowadzi Katarzyna Dąbek.