Radość życia – Pracownia kulinarna

Głównym celem zajęć jest nabywanie, podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności wykonywania czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak: wybór i zakup produktów spożywczych, przygotowywanie prostych posiłków, gotowanie – czynności umożliwiających zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych.

Zajęcia prowadzone są głównie w kuchni wyposażonej w niezbędny sprzęt AGD.

ŚDS Radość życia - Pracownia kulinarna

W pracowni kulinarnej uczestnicy:

 poznają zasady higieny osobistej

 wyrabiają nawyk zakładania odzieży ochronnej

 uczą się utrzymywania w czystości jadalni i pracowni oraz naczyń i urządzeń AGD

 organizują zakupy, planują wydatki, przygotowują menu

 nabywają umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych

 poznają zasady racjonalnego odżywiania się

 uczą się wstępnej obróbki produktów tj. mycie i obieranie warzyw, owoców

 poznają sposoby parzenia kawy, herbaty, sporządzania potraw i prostych dań

 uczą się przygotowania posiłków na specjalne okazje np. z okazji urodzin, świąt co zazwyczaj poprzedzone jest poznawaniem tradycji kultywowanych obrzędów

 uczą się estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji potraw oraz zasad zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku

 nabywają i utrwalają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD

 zapoznają się z zasadami prawidłowego przechowywania żywności

  rozwijają umiejętność wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy.

Samodzielnie wykonywane posiłki, wspólna konsumpcja pozytywnie wpływają na samopoczucie uczestników – są źródłem satysfakcji, podnoszą poczucie własnej wartości, wzmacniają wiarę we własne możliwości. Ponadto uczą odpowiedzialności i zaradności życiowej oraz współdziałania w grupie.