Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

pomoc pefron

W ramach nowego programu pomocowego PFRON osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą składać wnioski o wsparcie w wysokości 500 zł netto. Związany on jest z sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez ośrodki pomocowe. O dofinansowanie mogą starać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

W naszym ośrodku pomagamy naszym uczestnikom wypełnić odpowiednie druki oraz prowadzimy konsultacje telefoniczne w tej sprawie.

Więcej szczegółów poniżej:
PROGRAM POMOCOWY PFRON