Szyjemy maseczki :)

Podążając za potrzebą zwiększenia ilości materiałów ochronnych w czasie epidemii, nasze Panie przyłączyły się do akcji szycia maseczek ochronnych. Pamiętajmy, że od 17 kwietnia obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki. Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

Dużo zdrowia ! 🙂

Możliwość komentowania jest wyłączona.