Procedura bezpieczeństwa dla uczestników, pracowników, rodziców/opiekunów

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyk” dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczestników, pracowników, rodziców/opiekunów oraz załącznikami (link poniżej).

Procedury PROMYK COVID (kliknij)

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.