Zajęcia online na Skype

Drodzy Uczestnicy,

Wychodząc na przeciw potrzebie jak najczęstszego uczestnictwa w zajęciach, udostępniamy możliwość  połączenia się za pomocą Skypa z daną pracownią tym, którzy w danym dniu nie będą mogli być obecni w Ośrodku.

Osoby, które chcą korzystać z tej alternatywy prosimy o przyniesienie do ośrodka swoich urządzeń mobilnych (smartfon, tablet, laptop) . Zostaną one odpowiednio skonfigurowane. Wszystkie pytania w tej kwestii prosimy kierować do pana Dawida.

Możliwość komentowania jest wyłączona.